01η  ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  04  Ιανουαρίου  2024   

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.  110                   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  ΖηρούΖυγούρη  Γεώργιο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

Σας  προσκαλούμε  στην  01η  ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  η  οποία  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας,  την  Δευτέρα  08  Ιανουαρίου  2024,  και  ώρα  19:00΄,  με  φυσική  παρουσία,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  υπ΄ αριθ.  1327/110556/2023  και  υπ΄ αριθ.   1328/110575/2023  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  των  άρθρων  4  και  8  του  Νόμου  5056/2023  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :   

  1. Εκλογή  Προέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού  για  τη  δημοτική  περίοδο  Ιανουάριος   2024 – Ιούνιος  2026.
  2. Εκλογή  Αντιπροέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού  για  τη  δημοτική  περίοδο  Ιανουάριος  2024 – Ιούνιος  2026.
  3. Εκλογή  Γραμματέα  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού  για  τη  δημοτική  περίοδο  Ιανουάριος  2024 – Ιούνιος  2026.
  4. Εκλογή  μελών  (τακτικών  και  αναπληρωματικών)  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου  Ζηρού  για  τη  δημοτική  περίοδο  Ιανουάριος  2024 – Ιούνιος  2026.

                                                               Ο  Προεδρεύων  Δημοτικός  Σύμβουλος

                                                                               Ευαγγέλου  Χρήστος