Πρόσκληση στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η Πρέβεζα στα Οθωμανικά αρχεία»

1. Πρόσκληση_page-0001
2. Πρόγραμμα_page-0001
3. Αφίσα_page-0001