Ο αντιδήμαρχος Θεσπρωτικού με τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ

Στις 31-1-2024, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Θεσπρωτικού, του Δήμου Ζηρού, έγινε συνάντηση εργασίας μεταξύ των: αντιδημάρχου Δήμου Ζηρού κ. Μήτσου Ελευθέριου αφενός, και του Προέδρου του ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής κ. Βάσσιου Παναγιώτη αφετέρου.

Χαιρετίζουμε την συνεργασία των αιρετών αρχόντων, επειδή αποσκοπούν στην κοινή ωφέλεια των χωριών μας.

Χρέος επίσης, όλων των αιρετών είναι να κάθονται όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και να συζητούν ό,τι απασχολεί τον λαό τους, τους συμπολίτες τους, όλους εμάς σε τελευταία ανάλυση.

Για τους παραπάνω λόγους, τα γραφεία των αιρετών πρέπει να είναι πάντα ανοιχτά στους συμπολίτες μας, όχι μόνον για απλές συζητήσεις, αλλά για την επίλυση όλων των θεμάτων στις τοπικές μας κοινωνίες.

Ο λαός της Μικρής Λάκκας Σουλίου περιμένει πολλά από αυτόν.

Ευχόμαστε Καλή θητεία στον νέο Αντιδήμαρχο.

Τα καθήκοντα του παραπάνω Αντιδημάρχου είναι τα εξής:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αντιμισθία:

1. Την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία για θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού και προστασίας Μουσείων.

2. Την ευθύνη για θέματα διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

3. Την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία για θέματα αθλητισμού και νεολαίας, τη λειτουργία των Αθλητικών Κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλητισμού και άσκησης.

4. Αναπληρωτής ληξίαρχος στην Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού

5. Με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, επικυρώνει γνήσια αντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

6. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού:

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες.

-Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού.

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού.

-Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού.

-Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού για την επίλυση των προβλημάτων.

-Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού.

-Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ, υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

-Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

7. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας:

-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες.

-Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας.

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας.

-Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρανέας.

-Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας για την επίλυση των προβλημάτων.

-Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κρανέας.

-Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ, υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

-Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κρανέας και την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.