Ορίστηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Ηπείρου

4 χωρικούς και 11 θεματικούς όρισε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια».

Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι οι :

 • Ψαθάς Βασίλειος του Γεωργίου, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 • Πιτούλης Θωμάς του Γερασίμου, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 • Κωνσταντίνος Σιαράβας του Γεωργίου, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Ιωάννου Ευστράτιος του Χρήστου, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Η θητεία τους ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες είναι:

 • Γοργόλης Βασίλειος του Μιχαήλ, με αρμοδιότητες που αφορούν στα θέματα του Τομέα Περιβάλλοντος.
 • Περιστέρη Ελένη του Γεωργίου, με αρμοδιότητες που αφορούν στα θέματα του Τομέα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 • Γαϊτανίδη Πρόδρομο του Ιωάννη, με αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας.
 • Σίμου Αναστασία του Χρήστου, με αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα του Τομέα Προώθησης Τοπικών Προϊόντων.
 • Παπαγρηγορίου Νικόλαο του Αχιλλέα, με αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα του Τομέα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών.
 • Δράκο Αναστάσιο του Κωνσταντίνου, με αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα του Τομέα Εμπορίου και Απασχόλησης.
 • Γκαρτζονίκα Ηλία του Χρήστου, με αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα του Τομέα Πολιτισμού.
 • Λαζάνη Χαρίλαο του Αλκιβιάδη, με αρμοδιότητες που αφορούν στον τομέα Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
 • Τσιάρα Σταυρούλα του Ναπολέοντα, με αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα του Τομέα Δημόσιας Υγείας και Διασύνδεσης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • Κίτσιο Κωνσταντίνο του Νικολάου, με αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα του Τομέα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης.
 • Αρλέτου Αικατερίνη του Σταύρου, με αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα του Τομέα Ανάπτυξης των Ορεινών Όγκων.

Οι τρεις τελευταίοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες (Στ. Τσιάρα, Κ. Κίτσιος και Κ. Αρλέτου) είναι άμισθοι αντιπεριφερειάρχες.

Η θητεία των ανωτέρω αναφερομένων αντιπεριφερειαρχών ορίζεται από 01η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η περιφερειακή σύμβουλος κα Νάκου Αγνή του Σωτηρίου ορίστηκε ως Αναπληρώτρια του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Επίσης ορίστηκαν Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι οι:

•  Γκογκάκη Μαργαρίτα με αρμοδιότητες για θέματα των Κοινωνικής Πρόνοιας και συνοχής.

•  Γκαμπρέλας Δημήτριος με αρμοδιότητες για θέματα που αφορούν την ιστορική περιοχή του Σουλίου και την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων στην ίδια περιοχή.

•  Κατέρης Ιωάννης με αρμοδιότητα τα θέματα Ανάπτυξης Προστατευόμενης Περιοχής Αμβρακικού.

•  Τσοβίλης Ευάγγελος με αρμοδιότητες για θέματα που αφορούν την τουριστική παράκτια περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και την ανάπτυξή της.

•  Παπαρούσης Χριστόδουλος με αρμοδιότητες για θέματα Καινοτομίας και Εξωστρέφειας.

•  Σπύρου Νικόλαος για θέματα λειτουργίας και εκσυγχρονισμού Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

•  Μητροκώστα Παναγιώτα με αρμοδιότητες για θέματα Παραμεθορίων Περιοχών και συνεργασίας με τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και Σώματα Ασφαλείας.