Απώλεια Άδειας Οδήγησης Γεωργικού Ελκυστήρα

Απωλέστηκε Άδεια Οδήγησης Γεωργικού Ελκυστήρα, επ’ ονόματι Αγγέλη Νικόλαου του Δημητρίου, κατοίκου Θεσπρωτικού.

Παρακαλείται, όποιος την βρει να την παραδώσει στον δικαιούχο, ή να επικοινωνήσει μαζί του στο τηλέφ. 6934-639.515